Kim jesteśmy


Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Kronospan, specjalizującej się w produkcji płyt drewnopochodnych, wykorzystywanych przez przemysł meblarski. Kronospan to przedsiębiorstwo z ponad 100-letnią tradycją, wywodzące się z Austrii.

Posiadamy ponad 40 zakładów produkcyjnych na całym świecie, w których zatrudniamy 14 000 pracowników. Inne lokalizacje w Polsce, poza Mielcem, to: Szczecinek, Poznań, Pustków, Rudawa i Strzelce Opolskie.

Nowa inwestycja


Chcemy być odpowiedzialnym sąsiadem oraz dobrym pracodawcą. Zależy nam na Mielcu – tu pracujemy oraz mieszkamy. Chcemy, by mielczanie mogli cieszyć się czystym powietrzem. Wsłuchując się w Państwa głos oraz mając na uwadze potrzeby ekologiczne, zdecydowaliśmy się na modernizację zakładu i dostosowanie go do wymagań BAT (tzw.najlepszych dostępnych technik).

Już w 2018 roku UTWS zredukuje emisję produkowanych przez nasz zakład pyłów i innych substancji chemicznych aż o 90%. Wyeliminuje również uciążliwy zapach, będący efektem ubocznym przetwarzania drewna.


Do zakończenia inwestycji pozostało:

00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund


Nasz wpływ na środowisko


Jesteśmy świadomi, że jako zakład produkcyjny wpływamy na środowisko naturalne już od momentu pozyskiwania głównego surowca. Dbamy o to, aby kupować drewno jedynie z legalnych, certyfikowanych źródeł, a także racjonalnie nim gospodarować. Bardzo istotny dla naszej działalności jest recykling drewna poużytkowego, który powierzyliśmy jednej z naszych spółek– Silva Recycling Sp. z o.o.

Stale doskonalimy nasz proces produkcyjny, by uczynić go jak najmniej uciążliwym zarówno dla środowiska jak i dla Państwa – naszych sąsiadów. Wdrażana przez nas Inwestycja - UTWS (innowacyjny system ochrony powietrza) ma za zadanie ograniczać nasz wpływ na środowisko naturalne.

Nowy system ochrony powietrza ograniczy emisję pyłów (PM10 i PM2,5), formaldehydu (substancja, powstająca w wyniku suszenia drewna) oraz substancji zapachowych – lotnych związków organicznych (LZO).

Oszacowaliśmy, że efekt ekologiczny realizacji przedsięwzięcia będzie oznaczał ograniczenie emisji na poziomie do:


Co wpływa na jakość powietrza?


Jakość powietrza w różnych miejscach Polski jest sumą zdarzeń i działań, które zachodzą w konkretnym otoczeniu.

Istotną rolę dla jakości powietrza odgrywa położenie geograficzne. Każde obniżenie terenu (dolina, rzeka, kotlina górska) utrudnia cyrkulację powietrza i skutkuje kumulacją zanieczyszczeń w jednym miejscu.


Czy wiesz, że...
Podobne zjawisko można zauważyć, gdy przez dłuższy czas jest bezwietrznie i nie występują opady deszczu. Również zbyt gęsta zabudowa w danym obszarze może powodować zastój powietrza.

Kontakt


Ochrona przed robotami:

Pytania i odpowiedzi


1Na czym polegają prace prowadzone aktualnie w Kronospanie?

Od 2015 roku Kronospan pracuje nad wdrożeniem UTWS - nowoczesnego systemu ochrony powietrza, który radykalnie ograniczy emisję substancji szkodliwych do atmosfery, a także wyeliminuje odór będący efektem ubocznym przetwarzania drewna.

Pierwotnie inwestycja była zaplanowana na 4 lata, jednak ostatecznie, zdecydowaliśmy wybrać szybsze, mimo że droższe do wdrożenia rozwiązanie. Instalacja UTWS wymaga wielu prac przygotowawczych, m.in. demontażu i rozbiórki starych systemów oraz montażu nowych.

Równocześnie wybudowaliśmy nową, szczelną halę biomasy, obudowaliśmy składy drewna, dzięki czemu ograniczymy emisję trocin. Dodatkowo zainwestowaliśmy w kilkaset metrów bieżących ekranów, które wygłuszą prace fabryki.

2Czym jest UTWS?

UTWS to nowoczesny system ochrony powietrza. W jego skład wchodzą: palnik, wymiennik ciepła, suszarnia, elektrofiltr, wentylatory, cyklony.

UTWS jest połączeniem zamkniętego obiegu suszarni obrotowej z wymiennikiem ciepła, z odrębnym obiegiem źródła ciepła i elektrofiltrem.

3Jakie zadanie ma wykonać UTWS?

Po pierwsze: oczyścić strumień gazów spalinowych z pyłu i utlenić/dopalić substancje organiczne. Zastosowane rozwiązanie zmniejszy emisję pyłu i substancji szkodliwych o 90%

Po drugie: wysuszy zrębki, które są surowcem do produkcji płyt wiórowych.